Privacybeleid

Wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken uw gegevens alleen als dit is toegestaan door de toepasselijke wettelijke regeling. We zullen uw gegevens met name verwerken op basis van artikel 6 en artikel 9 van de basisverordening inzake gegevensbescherming van de EU en op basis van toestemming overeenkomstig artikel 7 van de basisverordening inzake gegevensbescherming van de EU. Hierbij baseren wij de verwerking van uw gegevens onder meer op de volgende juridische principes. Houd er rekening mee dat dit geen volledige of sluitende lijst is van de rechtsbeginselen, maar alleen voorbeelden die bedoeld zijn om de rechtsbeginselen transparanter te maken.

  • Toestemming (artikel 6, lid 1, pagina 1 a), artikel 7 van de basisverordening gegevensbescherming van de EU, of artikel 9, lid 2 a), artikel 7 van de basisverordening inzake gegevensbescherming van de EU): we zullen bepaalde gegevens alleen verwerken op basis van de toestemming die u uitdrukkelijk en vrijwillig heeft gegeven. U heeft het recht om uw toestemming te allen tijde met ingang voor de toekomst in te trekken.
  • Vervulling van een contract / precontractuele maatregelen (Artikel 6 Paragraaf 1 Pagina 1 b) van de basisregels voor gegevensbescherming van de EU): Voor het aangaan en / of uitvoeren van uw contract met NIETS hebben we toegang tot bepaalde gegevens nodig.
  • Voldoen aan een wettelijke verplichting (artikel 6, lid 1, pagina 1 c) van de basisregels voor gegevensbescherming van de EU): NIETS is onderworpen aan een aantal wettelijke specificaties. We moeten bepaalde gegevens verwerken om aan deze specificaties te voldoen.

Bescherming van legitieme belangen (Artikel 6, lid 1, pagina 1 f) van de basisregelgeving inzake gegevensbescherming van de EU): NIETS zal bepaalde gegevens verwerken om hun legitieme belangen of de belangen van derden te beschermen. Dit geldt echter alleen als uw belangen in individuele gevallen niet zwaarder wegen dan die van ons.