Servicevoorwaarden

De informatie op deze website wordt verstrekt "zoals deze is" en zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet, inclusief (maar niet beperkt tot) enige geïmpliceerde garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk op rechten van derden. Hoewel wordt aangenomen dat de verstrekte informatie nauwkeurig is, kan deze fouten of onnauwkeurigheden bevatten.